Radna b. 5 – DEMO
Zadaće
Fitness

Digitalna radna bilježnica
za 5. razred - DEMO inačica

DRB (digitalna radna bilježnica) namijenjena je kako učenicima tako i učiteljima. Glavna joj je prednost što se zadavanje zadaća i rješavanje zadataka trajno pamti u bazi podataka. Sastavni je dio našeg repozitorija digitalnih aplikacija namjenjenih učiteljima i/ili učenicima, kao što je npr. aplikacija DIZ (digitalni ispiti znanja).

Prednosti za učitelje:
  • jednostavno zadavanje zadaća biranjem zadatataka iz DRB
  • evidencija rješavanja zadaća na razini cijeloga razreda i pojedinog učenika
  • uvid u pojedinačne odgovore učenika
  Prednosti za učenike:
  • nije potrebno nositi radnu bilježnicu
  • evidencija koje je zadatke već riješio, a koje još nije
  • mogućnost ispravljanja pogrešnih odgovora
U demo inačici sadržan je samo dio mogućnosti aplikacije.

Klikom na Prijava trebate odrediti kao koji korisnik se želite prijaviti i isprobati aplikaciju. Predlažemo da se najprije prijavite kao (virtualni) učenik i riješite nekoliko zadataka. Zatim se prijavte kao (virtualni) učitelj kako biste dobili pregled nad mogućnostima koje aplikacija pruža učiteljima i kako biste dobili uvid u odgovore virtualnog učenika s kojim ste se prvotno prijavili.
Na slici je prikazan primjer evidencije rješavanja zadataka iz zadaće na razini jednog imaginarnog razreda. Crveni kvadrati označavaju zadatke koje učenici (još) nisu riješili.

Da biste pogledali kako je određeni učenik rješavao pojedine zadatke, trebate označiti učenika i klinuti na gumb Uvid.
Otvorit će se zaseban prozor u kojem ćete moći vidjeti kako je učenik odgovorio na svaki zadatak (slika dolje).

Pozor: U demo inačici se nakon 24 sata podatci virtualnog učenika brišu iz baze podataka.